Margareta Alestig

Jag har lång erfarenhet från såväl operativt ledningsarbete samt styrelsearbete från ett antal olika branscher, t ex bank-och finans, tekniskt konsultföretag, IT, sjöfart, logistik, elektronik och investeringsverksamhet. 

Fokuserar nu på styrelseuppdrag etc fullt ut. Styrelseuppdragen är både som ordförande och ledamot samt ordförande och ledamot i revisionsutskott. Som person är jag engagerad, drivande, effektiv, mål- och resultatinriktad och brinner för att utveckla verksamheter på ett hållbart och lönsamt sätt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.