Malin Collin

Jag är Malin Collin, en erfaren ledare inom affärsutveckling, innovation och digitalisering. Jag har haft olika befattningar som management representant, styrelsemedlem och strategi- och innovationschef. Med en kombination av strategisk vision och operativ excellens har jag framgångsrikt genomfört förändringar och initiativ inom it, transport, innovation och logistik. Mitt ledarskap präglas av en kultur av innovation och samarbete. Jag har också erfarenhet av att leda inom förnybar energi, teknologi och transformationsstrategi.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.