Lovisa Ehrenborg

Fem års erfarenhet av styrelsearbete i växande teknikkonsultbolag. Medgrundare till tillväxtbolag inom People & Culture (HR). 

Erfaren senior rekryteringskonsult som stöttat många snabbväxande bolag och deras ägare i kompetensplanering i tillväxtfaser. Certifierad i styrelsearbete via Styrelseakademin Väst.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.