Linda Johansson

I know how to sell Cars online! With my 25 years experience from leading positions within the IT-business I have done a lot:

• Volvo Cars: Responsible for establishing their main ecommerce solution
• Lynk & Co: Responsible for establishing ecommerce and their huge car app
• CEO at Knowit System Development
• Started several companies with digital commerce
• I coach start-ups regarding sales and digital set up
• Sigma Maverick: Responsible for Learning & Change Communication

My focus today in my own company is to help companies to sell successfully online and to create the necessary steps for a digital transformation. I am a professional Speaker & Coach within:

• Digital trends
• The future of eCommerce
• Metaverse
• Digital Transform I bring the following to the table:
• Digital sales knowledge
• Digital marketing knowledge
• Experience from big international companies
• Experience from start-ups
• Big network within the IT-business

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.