Linda Aidanpää Baronnet

Erfaren ledare med starkt fokus på strategisk utveckling, organisation, förändringsledning, tillväxt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

ANSÖK TILL STYRELSELISTAN

Vi är med och stödjer Styrelselistan.