Kristina Arelis

Jag är en resultatorienterad person som drivs av ständig utveckling samt strategiskt arbete. Jag har hög digital kompetens och erfarenhet inom ledningsarbete, hållbarhet, varumärkesutveckling samt kommunikation och dialog med intressenter.

Jag älskar städer, språk, människor och mat. Som del av en koncernledning samarbetar jag idag med styrelsen kring t.ex bolagets strategiska inriktning och varumärkesutveckling.

Jag har erfarenhet av finansiell kommunikation och investerarrelationer i börsnoterade bolag, vilket även innefattar hållbarhets- och ESG-frågor.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.