Kerstin Stenberg

Stark förändringsledare som bidrar med nytänkande, långsiktigt strategiskt perspektiv och helhetssyn. Fördjupad förståelse och kunskap inom drift av tjänsteproducerande verksamhet (exv konsultverksamhet) men har även erfarenhet av offentlig förvaltning, samhällsbyggnad, globala storbolag samt internationell affärsutveckling.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.