Karin Sjöström Andersson

Bred, gedigen erfarenhet av strategiskt arbete. Brinner för affärsutveckling och varumärkesbyggande. Haft flera ledande befattningar i både stora och små bolag. 

I rollen som konsult har jag fått glädjen att arbeta med styrelser och ledningsgrupper inom ett en mängd olika branscher, alltid med fokus på utveckling och entreprenörskap. Erfarenhet av styrelseuppdrag som ledamot inom mindre bolag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.