Kajsa von Oldenskiöld

Engagerad med hjärta och hjärna, tydlig och med ett klart driv framåt.

Drivs av att tillsammans hitta de bästa vägarna och att sedan nå de önskade målen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.