Johanna Svedung

Affärsmässig ledare med lång erfarenhet av finans, marknadsföring, försäljning och utveckling.

Mina ledarroller har gett mig erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupper, där mina främsta förmågor är att jobba visionärt, holistiskt samt att sätta fokus på kund- och marknadsperspektivet. Jag har en stark tilltro till människans förmåga och drivs av att få människor och därmed organisationer att växa och utvecklas. Jag tycker utmanade situationer är intressanta och leder gärna människor och organisationer genom förändringar.

Kreativitet är min turbo och jag är bra på att tänka utanför boxen. Framtidsorienterad utveckling tillsammans med omvärldsbevakning är områden utöver ledarskap och marknadsföring som intresserar mig extra och där jag gärna bidrar.

Branscher jag verkar/har verkat inom: Bank/finans, telecom, produktion och tillverkning. Jag har erfarenhet av styrelseuppdrag och är Certifierad ledamot vid Styrelseakademiens styrelseutbildning ”Rätt Fokus”.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.