Jenny Siira

Jag bidrar med design och användarperspektiv till styrelserummet.

De företag som börjar med att förstå sina användare och designar produkter för att möta behoven är bevisat mer lönsamma och framgångsrika än sina konkurrenter. Hur man tänker strategiskt kring varumärke och produkt/tjänsteutveckling kopplat till design och teknik är mina hjärtefrågor.

Jag är en superstrateg med 15 års erfarenhet från ledande positioner inom kreativa näringar och leder idag designbyrån Boid. Tidigare har jag lett stora multi-disciplinära team med OS-planeringen i London och verkat som strategisk affärsutvecklare på White arkitekter där jag drivit internationell etablering och öppnat kontor i London.

Min styrka ligger i att snabbt kunna sätta mig in i nya områden, identifiera affärsmöjligheter, samt formulera mål och strategier. Jag är en modig och kreativ nytänkare som vågar satsa och tänker långsiktigt och hållbart.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.