Jenny Gorner

Jag har lång och bred erfarenhet från att arbeta med produktutveckling, kvalitet och säkerhet i teknikens framkant.

Jag har internationell erfarenhet, och har arbetat med uppbyggnad av nya dotterbolag och affärsenheter. Att utveckla och växa affären både vad det gäller personal, ekonomi, nya tjänster och affärsmodeller engagerar mig. Att skapa en kultur där människor och team trivs och utvecklas tillsammans är centralt för mig.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.