Jana Wignell

Yrkeserfarenhet från ledande internationella företag inom fordonsindustri samt förnyelsebar energi. Styrelseerfarenhet från konsultbranschen och flertal start-ups.

Kompetens från kvalitets-, hållbarhetsledning, styrelsekompetens inom strategi, internationalisering, affärsutveckling, strategisk hållbarhet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.