Helen Savmyr

Jag är en ledare som brinner för att säkra hållbar lönsamhet. Jag vet att framgång uppnås genom att påverka de värdeskapande drivkrafterna. Det finns stora fördelar genom att samarbete över såväl företagsgränser som nationellt och globalt. Jag är civil ingenjör med mer än 30 års ledarerfarenhet genom befattningar både i Sverige och Asien. Jag har framför allt varit verksam inom kemi- och fordonsindustrin, men även läkemedel och IT. Jag har varit ledare på såväl Executive nivå som operationell VD. Vidare har jag mera än 10 års erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och ordförande.

Idag arbetar jag som rådgivare samt utvecklar mitt författarskap.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.