Hanna Munde

Jag är en framtidsfokuserad ledare med stark operativ närvaro. Mitt ledarskap sätter kund och medarbetare i centrum och jag har flera års erfarenhet av att bygga team som skapar tjänster/affärer som levererar ekonomiska och hållbara resultat.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.