Gunilla Bakkenes

I branscher med högt konkurrenstryck, lönsamhetsutmaningar och kraftigt förändrade kundbeteenden, har jag i olika ledande roller drivit förändringsarbete och skapat tillväxtresor med starka resultat. Jag vill gärna hjälpa fler bolag att göra detsamma genom styrelsearbete. 

Tillsammans med mina organisationer har jag skapat lönsam tillväxt och innovation genom utveckling av affär, kundupplevelse och verksamhet. Digitalisering, målstyrning, datadrivna- och agila arbetssätt samt kundcentrering har varit viktiga verktyg i förändringsarbetet. Jag har erfarenhet från privata, publika och kommunala bolag och också av finansierings- och M&A processer med lyckade resultat.  Jag har verkat inom snabbrörliga branscher såsom media, tv, telekom, tech, energi och retail.

Att få bidra med mina erfarenheter i fler styrelser och ge stöd till ledningen inom strategi och operativa metoder så att fler bolag lyckas vore jätteroligt, meningsfullt och spännande. 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.