Emma Rozada

Emma Rozada, COO och grundare till The Techno Creatives, är en serieentreprenör med startade bolag i Sverige, Shanghai, Shenzhen, London, Tallinn och Bangkok.

Produkt- och tjänsteutveckling är hennes fokus och den röda tråden mellan bolagen. Hon tror på nya lösningar i stor skala skapar en bättre värld, därför arbetar hon mot industrin som har kapacitet, kapital och muskler att förändra.

Emma har drivit bolag med både riskkapital och självfinansierat, med organisk tillväxt. Hon har 15 års erfarenhet av att leda bolag både som operativ ledare, från styrelse, ägare och som rådgivare.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.