Emelie Emanuelsson

Är sedan 2008 styrelseordförande, och tillika grundare, av Stiftelsen Womengineer.

Har praktisk erfarenhet av att sitta i styrelse samt lång erfarenhet som ingenjör på Apple, Google, Siemens och Volvo Cars.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.