Elina Åkerlind

Finansiering - både mjuka medel, lån och riskkapital. Arbetat som ekonomiansvarig, CFO, interim-CFO, finansrådgivare och som konsult och föreläsare inom strategisk finansiering.

Internationalisering och affärsutveckling - strategisk rådgivare till både startups och tillväxtbolag för att utveckla innovation, affärsstrategier som håller för snabb tillväxt och på lång sikt skapar lönsamma bolag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.