Deborah Lygonis

Med drygt 30 år som entreprenör, styrelsearbetare och coach i tech-, hälso- och matföretag har jag en bred kompetens när det gäller att bygga bolag. 

Jag har djup kompetens inom ekonomi, affärsmodellering och affärsutveckling. Som projektledare på Innovatum Science Park var jag med och byggde upp rymdinkubatorn ESA BIC Väst. I min roll som projektledare fick jag också förmånen att coacha innovativa techbolag med rymdrelaterade affärsidér. Mitt nuvarande uppdrag på Innovatum innefattar att medverka till att bygga deras investerarnätverk.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.