Christina Heikel

Visionär ledare med stort engagemang och erfarenhet inom privat och offentligt samhällsbyggande.

I styrelsearbete kan jag bidra med ett starkt fokus på värdeskapande och riktning, med min styrka i komplexa sammanhang och förmåga att motivera genom förändring.

Jag har snart 20 års erfarenhet av ledande operativa roller inom privat och idéburen sektor, varit styrelseordförande i mindre bolag och ledningsgruppsordförande vid yrkeshögskola, arbetat i styrelser för medelstora offentligägda bolag, haft förtroendeuppdrag i politiska nämnder samt bildat och lett föreningsstyrelser. Utbildad inom finansiell företagsstyrning, strategisk kommunikation, ledarskap och styrelsearbete med inriktning på ordföranderollen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.