Charlotta Oom

Nyfiken och engagerad ledarutvecklare och coach med erfarenhet av marknadsföring, försäljning, ledarskap och kommunikation som chef och medarbetare inom privat, offentlig och ideell sektor.

Brinner för att varje medarbetare och chef ska vara sitt bästa jag och göra varandra till det bästa teamet. Känslan av att vara med och på något sätt göra skillnad är något alla människor är värda. Motto: "If you can dream it - you can do it!"

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.