Cecilia Windh

Jag är samhällsplanerare med 10 års erfarenhet av statlig, kommunal, börsnoterad och medarbetarägd verksamhet. Jag är drivande inom stadsplanering och marknadsområdesansvarig på Liljewall arkitekter.

Mina olika anställningar har gett mig insyn i olika organisationer och ägandeformer samt upplevt de utmaningar som respektive arbetsgivare stått inför.

Min styrka i styrelserummet är min erfarenhet av olika professionella sammanhang, fokus på ledarskap och organisationen samt hederligt bondförnuft- om det inte känns rätt i magen är det sällan det.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.