Cecilia Träff

Det jag kan tillföra till en styrelse an vara olika saker beroende på situationen – vad verksamheten och styrelsen behöver.

Jag kan bidra med: Att jobba med styrelsen för att utveckla ett strukturerat arbetssätt för verksamhets eller bolagsstyrning. Att med ägare och/eller styrelse utveckla ägardirektiv eller långsiktiga visioner och utvecklingsmål. Att utifrån de långsiktiga målen utveckla strategier – vägval för de närmaste 1-2 åren tillsammans med styrelsen. Att inspirera till uthållighet och fokus i att följa upp och utvärdera de vägval, planer och aktiviteter som gjorts och görs inom ramen för strategierna för att nå kort- och långsiktiga mål. Att engagera styrelsen och ibland verksamhetens medarbetare och eventuellt kunder/brukare kring verksamhetens utveckling. Att stödja och facilitera arbetet med produkt och tjänsteutveckling.

Att hjälpa till att hitta strategier, arbetssätt och digitala verktyg som stödjer verksamheten. Att agera mentor eller bollplank åt verksamhetschef, VD eller andra personer. Att bygga nätverk i näringslivet i Göteborg och Västsverige. Jag är intresserad av styrelsearbete för att jag har en förmåga att kombinera strategiskt och långsiktigt ”tänk”, med det taktiska – planer, projekt, idéer, samt med det operativa – vad händer varje dag… Jag ser också att med min bakgrund som civilekonom och med erfarenhet från många olika verksamheter och branscher att jag ofta kan har ett ”utifrån perspektiv” och komma med idéer som de som kan ER verksamhet kan ha nytta av.

Det är min övertygelse att alla kan och vill utveckla sig och sina verksamheter – och jag kan stötta, utmana och driva beroende på vad verksamheten och styrelsen behöver. Avslutningsvis är jag nyfiken – nyfiken att lära mig mer om verksamheter, människor och sätt att organisera sig – och så tillför jag energi och glädje!

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.