Cecilia Rönn

Min drivkraft är att se människor och företag lyckas och utvecklas! Jag har en lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och verksamhetsförbättringar.

Jag ser förbättringar och potential i det mesta samtidigt som jag har en analytisk förmåga att luta mig emot för att fatta kloka beslut.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.