Camilla Dorvall

Jag har mer än 20 års erfarenhet som ledare både i linjen, ledningsgrupper och styrelser, och är van att leda både specialister, ledare och tvärfunktionella team.

Jag är van att arbeta både strategiskt och operativt med en förmåga att se helheter, hitta lösningar och få saker att hända. Jag är en ledare med stor passion och ett stort driv som hittar lösningar på de flesta utmaningar. Älskar organisationsutveckling i olika former.

Att jobba på gemensam värdegrund är en självklarhet för mig. Att skapa utrymme för självledarskap är också en framgångsingrediens för att attrahera rätt kollegor.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.