Anna Langenius

Jag har haft ledande roller som CFO, VD, managementkonsult, ansvarig inom Global Marketing i såväl stora som mindre bolag.

Jag är en erfaren Investment Manager med kunskap om det mesta som rör investeringsprocesser efter att ha analyserat mer än 200 bolag och genomfört investeringar i mer än 20 tillväxtbolag i min roll som Investmentmanager inom Almi Invest, Layline Partners och som ordförande för Yuncture Invest. Inom Hammarvikenkoncernen arbetar jag även med förvärv av större och mogna bolag. Som styrelsearbetare är jag engagerad med bred erfarenhet från uppdrag i mer än 15 företag.

För närvarande har jag uppdrag som ordinarie ledamot i Hammarviken AB, styrelseordförande Dayspring AB, styrelseordförande i Yuncture Invest AB , ledamot i Stylt Trampoli AB och Svensk Vinkällare AB. Många av bolagen jag arbetar med är entreprenörsdrivna och flera ägarledda. Jag är nyfiken och är särskilt intresserad av innovation och utveckling av affärsmodeller inte minst med riktning mot hållbarhet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.