Anna Edshage

Orädd entreprenör med erfarenheter från flera branscher och länder. Medgrundare till Kvadrat Göteborg, ett IT och Managementkonsultbolag som växt från noll till 150 miljoner (2023), med ett eNPS som alltid legat över 80.

Haft roller som VD, affärsområdeschef, rekryterare, föreläsare och utbildare.

Spetskompetenser: Hur man arbetar praktiskt med att bygga företagskultur och därigenom framgångsrika team. Även företagsledning, start-ups, försäljning och rekrytering.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.