Anita Johansson

Min kompetens och styrka ligger inom förändringsledning, kundorientering, digitalisering och organisationsutveckling med fokus på effektivitet och styrning. Under senaste åren har jag fokuserat på regelefterlevnad, intern styrning och kontroll samt riskhantering.

Min bakgrund som överdirektör, styrelseledamot, affärsområdeschef inom försäkringsbolag, myndighetschef samt olika positioner i regeringskansliet har gett mig en bred erfarenhet inom flera samhällsområden och branscher.

Sitter i ett antal styrelser idag och lämnar min anställning som överdirektör i Transportstyrelsen den 1 oktober 2022 vilket innebär att jag har möjlighet att gå in i fler styrelseuppdrag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.