Andrea Hartmann Jovell

Konsult, marknad- och kommunikationschef, VD och entreprenör. Har grundat flera företag inom kommunikation och verksamhetsutveckling. 

Idag driver jag företaget Vidunderlig med verksamhet att stärka ledare och utveckla kommunikationen. Jag jobbar gärna med dig som vill nå resultat. Här finns nyfikenhet, erfarenhet och en säker leverans.

 

Jag startade och var VD för en PR-byrå och som växte till 10 anställda, har jobbat som kommunikationschef och marknadschef för Göteborg & Co med ansvar för varumärket Göteborg mot besöksnäringen och har suttit i ett 20-tal styrelser. Exempelvis ordförande i Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen, ledamot i styrelsen Fysiken friskvård, Almi Jämtland, Östersundstravet, Investera i Jämtland och holdingbolaget för Mittuniversitetet.

Specialiteter: Affärsutveckling, kommunikation, ledarskap, företagskultur, entreprenörskap.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.