Anna Axekull

Lång erfaren och samhällsengagerad ledare inom fastighets- och organisationsutveckling.

Med över 15 års erfarenhet inom näringslivet och offentlig sektor finns bred kompetens, från avtalsförhandling och organisationsutveckling till bostadsutveckling och fastighetstransaktioner. Beprövad förmåga att skapa och bibehålla en positiv arbetskultur samtidigt som resultat levereras.

Drivs av att göra positiva bidrag till samhället genom sitt arbete. Erfarenhet av styrelseuppdrag inom medelstora företag och arbetat i olika ägarstrukturer.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.