Låssmed

Låssmedsyrket är i grunden ett hantverksyrke som med tiden blivit allt mer tekniskt och digitalt.

Det är till största delen ett praktiskt yrke som kan innefatta allt från planering och montering till reparation och underhåll av lås- och säkerhetssystem.

Det är också ett serviceyrke med möjlighet att skapa goda och långsiktiga kundkontakter.

Branschen och yrket breddas allt mer i samband med att nya säkerhetslösningar växer fram. Ett inbrottsskydd kan till exempel bestå av mekaniska eller elektroniska lås, men också av passersystem, inbrottslarm och/eller kameraövervakning.

Idag är det många låssmeder som arbetar med hela kedjan, från projektering till montering, driftsättning och dokumentation av en kunds säkerhetssystem.

Här hittar du informationen som PDF

Yrket kräver noggrannhet och känsla för finmekanik.
Gillar du att arbeta med både huvudet och händerna, har du goda förutsättningar att bli låstekniker.
Du behöver också ha god servicekänsla och gilla mötet med människor.
En förutsättning för att bli låssmed är att du har dokumenterad god vandel, vilket innebär att belastningsregistret kommer kontrolleras.

Sverige behöver utbilda 1 000 nya låstekniker och låssmeder inom fem år. Därför har du stora chanser att få arbete efter avslutad utbildning.

Du har goda möjligheter att få en bra lön som låssmed. 

Låstekniker är en grundutbildning med yrkesbrev. Efter minst tre år i yrket kan du bli låssmed med yrkesbrev.

Gesällprov kan avläggas efter minst tre år i yrket. Nästa steg är låssmedsmästare, en titel som garanterar att du har minst sex år i yrket och ett mästarbrev.

Du kommer att få mer information om yrket och karriärvägar i samtal med coach.

Du kan också läsa mer på
https://slr.se/privat/