Anläggningsarbetare

Anläggning är med i alla faser i ett byggprojekt. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor.

Många anläggningsarbetare jobbar med att förbättra Sveriges infrastruktur. De bygger broar, kajer, tunnlar, gator, vägar och järnvägsspår, och drar ledningar för fjärrvärme och vatten.

Du kan även arbeta med att skapa den yttre miljön i bostadsområden och på offentliga platser. I arbetet ingår att anlägga gräsmattor, lekplatser och gångvägar.

Anläggningsarbetare jobbar utomhus året runt. Du arbetar mycket med maskiner och specialutrustning av olika slag.

Det förekommer tunga lyft i jobbet, men anläggningsarbetare samarbetar ofta med maskinförare som utför tyngre arbetsmoment.

Här hittar du informationen som PDF. 

En god grundfysik underlättar arbetet som ibland kan vara fysiskt krävande.
Du gillar att vara utomhus, eftersom de flesta arbetsuppgifterna utförs på fältet.
Du kan tänka dig att bo och arbeta utanför hemorten i perioder.

Inget annat jobb i byggbranschen erbjuder så många olika arbetsuppgifter.
Jobben finns både i privata bygg- och anläggningsföretag och inom den statliga eller kommunala byggverksamheten.

Lönenivån varierar beroende på kvalifikationer, företag och verksamhet, prestation samt geografiskt område.
I Västsverige är snittlönen för närvarande drygt 200 kr/timme. En del arbetsgivare tillämpar ackordslön och då kan nivån ligga något högre.

Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt.

Du kommer att få mer information om yrket och karriärvägar i samtal med coach.

Du kan också läsa mer på: https://byggdinframtid.se/vagochanlaggningsarbetare/