FRÅGOR OCH SVAR OM YRKESVÄXLING 

Yrkesväxling är en ny möjlighet för dig som vill byta yrkesbana. Du får chansen att utforska dina kunskaper och styrkor för att kanske byta till ett annat yrke som du är intresserad av.

Du får tjänstledigt i upp till ett år från ditt nuvarande jobb för att lära dig yrket hos en ny arbetsgivare och du är anställd med lön under utbildningen. I dagsläget finns det fyra yrkesspår att välja mellan.

Fem till tio anställda på vårt företag kommer att få möjligheten att yrkesväxla under 2022.

  • Anläggningsarbetare
  • Fastighetstekniker
  • Låssmed
  • Chaufför

Du kan läsa om yrkena i informationsbladen om respektive yrke. Här hittar du informationsbladen.

 

Yrkesväxling erbjuds våra verkstadsanställda som vill testa något nytt och kanske byta karriär. Yrkesväxling är ett sätt att känna på ett nytt yrke och samtidigt behålla din anställning under som längst ett år, tills du har bestämt dig för att byta arbetsgivare.

Bakgrunden till initiativet är att det redan idag finns en obalans på arbetsmarknaden med flera bristyrken där det finns ett stort behov av nya medarbetare.

Samtidigt befinner sig industrin i en omställning som kan komma att påverka det jobb du har idag. Elektrifiering, digitalisering och robotisering är exempel på förändringar på arbetsmarknaden som kommer att påverka arbetsinnehåll och arbetsuppgifter i vissa yrken.

Syftet med den här satsningen är att undersöka hur det genom coachning, validering och utbildningsinsatser av befintligt anställda går att öka rörligheten och omställningstakten på arbetsmarknaden.

 

Du får dina kunskaper och kompetenser kartlagda och får därefter ett skräddarsytt kursupplägg som motsvarar kvalifikationerna för ditt nya arbete.

Du får tjänstledigt i upp till ett år från ditt nuvarande jobb och blir matchad mot en ny arbetsgivare. Du får en lärlingsanställning på den nya arbetsplatsen och lär dig ditt nya yrke på jobbet. En handledare vägleder dig på plats.

Det är en arbetsplatsförlagd utbildning kombinerat med anställning. Du utbildas för ditt nya yrke och får lön under tiden. 

Du får en lön som motsvarar ingångslönen i det yrke som du provar på.

Tanken är att lärlingsanställningen senare ska övergå till en vanlig anställning. Som tillsvidareanställd omfattas du av samma möjligheter till löneutveckling och karriärutveckling som andra anställda på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om möjligheterna i respektive yrkesspår.

Ditt individuella utbildningsupplägg ger dig rätt kvalifikationer för ditt nya yrke. Utbildningen är till största delen arbetsplatsförlagd. Skulle du behöva komplettera dina kunskaper med något som du inte kan lära dig på arbetsplatsen så går du en kortare kurs hos en utbildningsanordnare, till exempel hos Komvux.

Semester

Du tjänar in semester hos den nya arbetsgivaren under lärlingsanställningen.

Pension

Företaget där du har din lärlingsanställning ansvarar för dina pensionsinbetalningar.

Försäkringar

Du omfattas av de försäkringar som gäller för anställda på din nya arbetsplats eller studerande hos en utbildningsanordnare.

Försäkringar som du får via medlemsavgiften i SKF:s verkstadsklubb fortsätter gälla, så länge du är medlem.

A-kassa

Fortsätt betala in som vanligt till din a-kassa. Skulle du byta yrkesområde kan du behöva byta a-kassa. Fråga din a-kassa.

Föräldraledighet

Du behåller din lagstadgade rätt till föräldraledighet, enligt Försäkringskassans regler. Du behåller dock inte SKF:s föräldralön under din tjänstledighet.

Förmåner

Du som är tjänstledig från SKF har fortsatt tillgång till förmåner via Benify och träning på Kristinedals Träningscenter.

Du som är tjänstledig från Volvo tar intet del av företagsbonus när du är tjänstledig.

Du som är tjänstledig från Volvo och har tjänstebil har möjlighet att hyra din tjänstebil.

Du som är tjänstledig från Volvo har inte rätt till några bidrag (t.ex. friskvårdsbidrag eller tandvårdsbidrag) under tiden du är tjänstledig.

Arbetskläder, skyddsutrustning och arbetsverktyg

Personliga arbetskläder behåller man, kläder som är lånade av företaget lämnas tillbaka.

Din nya arbetsgivare tillhandahåller arbetskläder, eventuell skyddsutrustning samt arbetsverktyg. 

Vid längre tjänstledighet från SKF ska du lämna tillbaka din mobiltelefon och dator.

Det råder stor brist på arbetskraft i de yrken som du kan välja inom ramen för den här satsningen. Det betyder att du är efterfrågad på ditt nya jobb och att din nya arbetsgivare kommer att göra allt för att yrkesväxlingen ska gå bra.

Du kommer att vara anställd som lärling under max ett år. Därefter övergår anställningen till en tillsvidaretjänst, förutsatt att du och arbetsgivaren kommer överens om det.

Om du tackar ja under våren 2022 kan du räkna med att börja din lärlingsanställning till hösten.

Innan du blir erbjuden anställning kommer du att få träffa din coach och kanske också en studie- och yrkesvägledare. Dessa personer hjälper dig att utforska möjligheten att yrkesväxla och landa i ett beslut.

Det här skedet innehåller också så kallad validering. Det betyder att dina kunskaper och kompetenser kommer att kartläggas. Det görs för att du ska kunna få en yrkesutbildning som är skräddarsydd för dina individuella behov.

Utbildade externa coacher kommer att erbjuda dig personlig vägledning när du tar nästa steg och utforskar om yrkesväxling är något för dig.

Coachningen kan ske antingen i ett fysiskt eller ett digitalt möte, enligt dina önskemål. Du kommer att träffa din coach vid mellan ett och tre tillfällen.

Under coachningsperioden är du kvar i din nuvarande anställning.

Det beror på dina förkunskaper, men lärlingsanställningen varar som längst i ett år.

Du bestämmer själv om du vill fullfölja yrkesväxlingen hos din nya arbetsgivare och sluta på ditt gamla jobb.

Om du vill komma tillbaka till ditt jobb på SKF, kan du kliva av yrkesväxlingen när som helst under din tjänstledighet. Du har dock en uppsägningstid på tre månader från din lärlingsanställning, och vid en återgång till SKF får du vara beredd på att jobba på en annan avdelning, efter förhandling.

Du får vara tjänstledig från ditt nuvarande jobb under hela utbildningen, under max ett år, inom ramen för initiativet yrkesväxling. Det betyder att du under utbildningstiden måste bestämma dig för att gå vidare till ett nytt yrke och en ny arbetsgivare eller komma tillbaka till ditt nuvarande jobb.

I initiativet Yrkesväxling kan vi testa nya former för kompetensomställning i samverkan mellan fack, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Initiativet kommer från Västsvenska Handelskammaren, en medlemsorganisation för Västsveriges företag. Handelskammaren har tidigare lanserat lärlingsutbildning för gymnasieungdomar. Hittills har ett tusental gymnasielärlingar fått möjligheten att lära sig ett yrke genom en betald anställning i kombination med viss skolundervisning.

Initiativet drivs tillsammans med SKF, Volvo Care, Volvo Group, i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

I projektets expertgrupp finns LO, Teknikföretagen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Trygghetsfonden TSL och RISE.

Du blir inbjuden till ett informationsmöte där du får veta mer om vad yrkesväxling innebär. På mötet finns representanter för företaget, facket och Västsvenska Handelskammaren.

Din närmaste chef kommer att se till att du frigörs från dina vanliga arbetsuppgifter för att kunna gå på informationsmötet.

Vänd dig gärna till

SKF:

Håkan Celik Gustrin, People Business Enabler, Fabrik Göteborg, 0706-95 11 73

Verkstadsklubben: Zarko Djurovic, ordförande SKF Verkstadsklubb, 0703-77 19 37

Handelskammaren:

Anna Bellomi, projektledare kompetensförsörjning, 0706-80 07 26