Ylva M Andersson

Senior chef. Har varit ytterst ansvarig (P&L) för några av landets största mediehus såsom TV4, SR och SVT.

Förändringsledare och affärsutvecklare. Gedigen erfarenhet av flera genomgripande och framgångsrika förändringsarbeten, inte minst digital omställning. Kommunikations- och krisexpert. Lång, praktisk erfarenhet av att leda organisationer genom komplexa kriser och tuffa mediegranskningar. Driver sedan 2016 eget bolag. Läs mer på www.maystrategies.se.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.