Tova Göthberg

Experienced business unit leader with holistic view, strong customer and profitability focus, high energy level and passion for people and life. Believe in lifelong learning and constant development.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.