Susanne Berens Olsson

Över tio år som chefsjurist och ledare inom storbolag. Lång erfarenhet av förhandlingar, transaktioner, samarbeten och affärsjuridik liksom compliance, dataskydd, bolagsstyrning i koncerner, offentliga affärer, forskning/innovation, etc. Jag har gått flera styrelseutbildningar och även varit lärare för StyrelseAkademien. Jag har också jobbat med styrelsearbete i över tio år i statligt ägda bolag, kommunala bolag och privata bolag, i roller som vice ordförande, ledamot, suppleant och sekreterare.

Tidigare erfarenheter inkluderar även advokatbyrå med särskilt fokus på bolagsrätt och energifrågor. Är idag del av koncernledningen i ett stort bolag inom forskning.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.