Susanna Glenndahl Thorslund

Mitt fokus ligger i överlappet mellan kreativitet, innovation, hållbarhet och affärs- och verksamhetsutveckling, och jag har över 20 års erfarenhet av att leda svenska och internationella team och bolag inom reklam och kommunikation och från startup- och innovationsekosystemet inom tech och AI. Jag har en bred akademisk bakgrund inom internationell marknadsföring och företagsekonomi, tvärvetenskaplig hållbarhet, beteendevetenskap och innovation. 

I styrelsearbetet bidrar jag med kompetens och perspektiv på affärs- och verksamhetsstrategi kopplat till hållbarhet, innovation, inkluderande organisationskulturer och -ledarskap, varumärkesstrategi och kommunikation.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.