Petra Hagensen

Lång erfarenhet av ägarstyrning, affärsutveckling, entreprenörskap, bygga varumärken, kommunikation samt försäljning. Erfarenhet av styrelseuppdrag inom storbolag såväl som medelstora företag.

Arbetat i olika ägastrukturer börsnoterade företag, kooperationen, samt statligt ägt företag. Författare till boken: Extern vd – så lyckas du.

Stor fascination och intresse för olika företagskulturer.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.