Lisa Mastalir

Jag har ett starkt intresse för hur vi använder företagskulturen som varumärke, inte bara för att locka kandidater till oss utan för att göra affärer. Min profession har de senaste 15 åren inneburit att arbeta med kompetensförsörjning som en fråga om tillväxt och affärsutveckling. Jag har jobbat nära styrelser vid rekrytering av VDar, både i privat och offentlig sektor.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.