Kristina Jarring Lilja

Jag har arbetat i ledande positioner, både internationellt och i Sverige. De senaste 15 åren har jag arbetat i styrelser, som ordförande och ledamot.

Jag kallar mig förtroendekapitalist då jag ser förtroende som vårt viktigaste kapital.
Utan förtroende kan man inte skapa hållbara relationer och hållbara företag.

Min bok ”Förtroende. Företagets viktigaste kapital är en praktisk handbok i hur förtroende byggs, vårdas och förvaltas.

Ett förtroenderikt näringsliv präglas av förtroenderika ledare med integritet och tydliga värderingar.

Dessa förtroenderika relationer genererar i sin tur lönsamma affärer som visar sig i ett stabilt förtroendekapital som faktiskt syns i företaget resultat- och balansräkning.

Förtroende handlar om människor och det börjar i toppen, med ägare, styrelse och VD.

Det börjar med oss som leder. När vi inser värdet i och tar ansvar för företagskulturen, byggs långsiktigt hållbart förtroendekapital.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.