Johanna Jigmo-Linde

Worked in senior management positions for over 13 years in a global company. In my aim to maximize the contribution for a more sustainable future, I will contribute with a strategic, solution-oriented and pioneer mindset with a solid sustainability experience. Environmental-, social- and economical aspects can and need to live in harmony.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.