Anna-Karin Wårfors

Med fokus på hållbarhet och en stark vilja att göra skillnad!

Jag är civilekonom med stort intresse för affären och 15 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor i både B2B och B2C. Fokusområden är hållbarhetsrapportering inkl. vad kommande CSRD/ESRS innebär för förtagen, klimat, transparens i leverantörsled och HRDD samt riskanalys. Internationell erfarenhet med många leverantörsresor i bl.a. Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet har gett mig en bra förmåga att möta och samarbeta med människor med skilda bakgrund och kultur samt erfarenhet av tillverkande verksamhet och handel. Jag har lätt för att bygga relationer och förtroende som skapar engagemang och hållbara resultat. Jag är certifierad styrelseledamot från Västsvenska Handelskammaren och jobbar idag som hållbarhetschef. Min styrelseerfarenhet är från en branschorganisation.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.