Vi som hjälper och guidar företagen

Från den 1 oktober 2023 erbjuds alla företag som gått med i Klimatlöftet stöd i de löften de antagit. Stödet är i första hand genom event där man får fördjupad kunskap om löftet, höra om goda exempel och ges möjlighet att ha utbyte med andra företag som antagit samma löfte.

För de flesta löftena ges stödet från experter inom olika klimatområden från IVL Svenska miljöinstitutet, RISE, Science Park Borås eller Johanneberg Science Park.

Experterna är samordnare inom Klimat 2030:s fokusområden och har stor erfarenhet av att stötta organisationer i sitt klimatarbete. Samordnarna kan även ge mer individuellt stöd om ert företag har specifika frågor.

I ett mindre antal löften kommer stödet ges från andra klimatexperter i organisationer som redan har initiativ som ger företag stöd. Det är till exempel experter från Almi, Energikontor Väst, Cykelfrämjandet och Fastighetsägarna.

Till experterna

Vi som har antagit löften

Över 90 västsvenska företag är med i satsningen och har antagit klimatlöften. Det är till exempel företag inom transportbranschen, städföretag, restauranger, butiker, byggföretag, investeringsrådgivare och medieföretag. Även förpackningsföretag, konsulter och företag inom produktutveckling, turism och IT-lösningar medverkar. 

Till medverkande företag