Om klimatlöftet

Med klimatlöftet främjar vi företag i deras klimatarbete så att vi minskar utsläpp och klimatpåverkan i Västra Götaland, samtidigt som vi hjälper företag att öka sin gröna konkurrenskraft. Det handlar om att underlätta för företag att ställa om och förbereda dem för de önskemål och krav som kunder, finansiärer och nya regelverk successivt ställer.

SÅ GÅR KLIMATLÖFTET TILL

Klimatlöftet är ett nytt ettårigt projekt inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan. Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

Företag som antar klimatlöften får kostnadsfritt stöd genom ett program som exempelvis webinars, rådgivning, workshops och samverkan under ett års tid, med start 1 oktober 2023.

HELA REGIONEN SAMVERKAR

Med Klimat 2030 är målet att Västra Götaland ska vara en fossiloboeroende region till 2030. För att vi ska kunna uppnå det behöver vi en bred uppslutning inom näringslivet. Klimatlöftet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och drivs av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Företagarna och länsstyrelsen under perioden 2023–2024.

Ett liknande projekt har redan genomförts inom ramen för Klimat 2030, då med fokus på regionens kommuner där alla 49 kommuner har antagit klimatlöften. Fram till 2022 har kommunerna i Västra Götaland antagit totalt 426 klimatlöften som kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter.

3 mål med Klimatlöftet

  1. Få fler små- och medelstora företag att lyckas med att minska sin klimatpåverkan genom insatser som gör skillnad på riktigt.

  2. Med gemensamma insatser minska de totala utsläppen i regionen och bidra till och Västsveriges gröna omställning och fossiloberoende region

  3. Skapa ännu fler konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara företag som är föregångare för andra.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Tillsammans med flera andra västsvenska kommuner, företag, organisationer, föreningar och utbildnings- och forskningsaktörer vill de bidra till omställningen av en klimatsmart region och det övergripande målet att vara fossiloberoende år 2030.

Västsvenska Handelskammaren är en av många aktörer som står bakom Klimat 2030, under vilket Klimatlöftet ingår.

Läs mer om Klimat 2030 här

Klimatlöftet är ett samarbete mellan

  • Västsvenska Handelskammaren
  • Västra Götalandsregionen
  • Företagarna Västra Götaland
  • Klimat 2030