SÅ HÄR GÅR DET TILL:

  • Av en lista med ca 30 klimatlöften, väljer du vilka ditt företag ska anta - beprövade åtgärder som vi vet ger effekt!
  • Ta beslut i företaget om vilka nya löften ni vill anta. Samtidigt ställer ni er då bakom Klimat 2030-Västra Götaland ställer om och målet med en fossiloberoende region till 2030.
  • Arbeta med era utvalda löften under ett år med start i höst. För varje löfte finns specifik hjälp att få - välj det som passar er.

Alla små och medelstora företag i Västra Götaland har möjlighet att delta, och alla medarbetare är välkomna. Ni kan anta löften fram till oktober, därefter startar programmet.

Vad gör projektet för ditt företag?

Bli mer attraktiv för kunder, investerare och anställda: Många sätter idag klimatmål som involverar hela värdekedjan. Genom att delta i programmet är ni mer förberedda på frågor och krav från kunder, finansiärer, anställda och nya regelverk.

Var förberedd: Olika företag har kommit olika långt, men alla kan ta ett steg framåt. Går omställningen för långsamt blir kraven framåt mycket hårdare. Vill man arbeta i sin egen takt, är det viktigt att tidigt jobba med klimatsmarta åtgärder. 

Få hjälp: Vi vet att omställningen leder till ökad konkurrenskraft, men brist på tid, kunskap och resurser kan ses som hinder. Vi vill bidra till att öka takten i klimatomställningen genom att stötta med kunskap och verktyg för att förenkla genomförandet.

Medarbetarengagemang: På många företag är medarbetare engagerade i miljö- och hållbarhetsarbetet. Om ditt företag antar klimatlöften får alla medarbetare som jobbar med detta ett kostnadsfritt stöd och deras engagemang leder till snabbare utveckling.

Inspiration och goda exempel: Under programmet kommer deltagare att ta del av framgångsberättelser från olika företag och branscher och få möjlighet att bidra med sina egna berättelser.

Kvalitetssäkra och berätta: Vi vill att programmet ska skapa trygghet i att våga och vilja berätta om sitt klimat – och hållbarhetsarbete. Med hjälp av experter och eget arbete kommer fler vilja berätta som sin resa.

Har du frågor? Här hittar du svar!

Klimatlöftet är ett samarbete mellan

  • Västsvenska Handelskammaren
  • Västra Götalandsregionen
  • Företagarna Västra Götaland
  • Klimat 2030