DEN GLOBALA KONKURRENSEN ÄR GRÖN

Hållbarhet genomsyrar samtal i stora delar av samhället, och det rådde inget undantag under årets Internationella Handelsdag. Dagen dominerades av diskussioner om hållbar export, och det blev tydligt hur hållbar handel och grön omställning är avgörande inslag för att stärka konkurrenskraften.

Nästan 300 företagsrepresentanter samlades i Göteborg under årets Internationella Handelsdag för att uppdatera sig om det senaste inom internationella affärer. Dagen fokuserade på hållbar export och inkluderade trendspaningar, handelspolitiska diskussioner och mingel. På plats fanns även nyckelaktörer från olika världsmarknader, exportfrämjare, samt experter inom områden som trade compliance och digitalisering.

Fr v Jesper Öhrn (moderator), Håkan Jevrell, Anna Stellinger, Jan Larsson och Åsa Larsson (moderator)

I ett panelsamtal om handel och investeringar i tider av geopolitisk oro och grön omställning möttes Jan Larsson, VD Business Sweden, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv och Håkan Jevrell, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell.

Panelen var överens om att hållbarhetsfokus är en nyckelfaktor för svenska företags fortsatta framgångar på den internationella marknaden. Under samtalet lyftes både USA’s nya Inflation Reduction Act och EU:s utsläppsshandelssystem fram, och Anna Stellinger konstaterade att den globala konkurrensen är grön. Dessutom betonades betydelsen av internationella företags klimatmål och deras påverkan på framtidens globala handel.


HÅLLBARHET I INTERNATIONELLA AFFÄRER

Två västsvenska bolag som har arbetat aktivt med hållbarhet under flera år är Nordic Leather Group och Eleiko. Under ett seminarium berättade Per Friberg, vd Nordic Leather Group, och Simone Rishede, hållbarhetschef Eleiko, om hur de har nått internationell framgång genom hållbar omställning.
Tyngdlyftningsföretaget Eleiko har som vision att göra människor, och därmed världen, starkare. Export har alltid varit en nyckelfaktor för att uppfylla visionen, och företaget från Halland finns idag på marknader som USA och Tyskland. För att behålla sin stabila marknadsposition insåg företaget tidigt vikten av hållbarhet.

- Med lojala kunder kommer också ett hållbarhetsansvar, och vi kombinerar de två genom att arbeta för att utveckla produkter som håller en livstid. För oss är det tydligt att hållbarhet leder till framtida affärer, menade Simone Rishede.

Nordic Leather Group fokuserar utöver klimatet även på social hållbarhet. Många av deras anställda har krokiga bakgrunder, men har fått en ny chans hos det Uddevalla-baserade företaget. Genom att se resurser även utanför normen har hållbarhet och lönsamhet skapats för alla inblandade.

 ”för att nå innovation kan man inte vara normal”

- Udda kan vara bra, och för att nå innovation kan man inte vara normal. Vi ser det som att vårt arbete med social hållbarhet har lett till att vi kan vara internationellt konkurrenskraftiga, samtidigt som vi behåller vår produktion i Sverige, förklarade Per Friberg.

Fr v Per Friberg, Molly Rogstadius, Somine Rishede och Camilla Gonzalez

De båda poängterade att även om ambitioner är bra, så kräver hållbarhet tid och resurser. Genom att tydliggöra nyttan med hållbarhet för samtliga intressenter och göra en kartläggning av verksamheten ges arbetet en stabil grund. Därefter kan den långsiktiga resan börja, med små steg framåt.

SUPPORT FÖR FÖRETAG

Under dagen gick det även att besöka en monter från Exportcenter Väst där aktörer bjöd in till samtal om hållbar export.
- Exportcenter Väst arbetar för att samla den kompetens som finns inom hållbar export. På så vis skapas det en väg in för företag och det blir enklare för dem att få den hjälp de behöver, sade Camilla Gonzalez, Almi Väst.

Fr v Niklas Siversjö, Camilla Gonzalez, Molly Rogstadius och Max Maupoix

I takt med att allt fler regelverk och lagar om hållbarhet implementeras är det viktigt för företag att förstå hur inte bara de själva, utan alla aktörer i leveranskedjan påverkas.

- Genom att förenkla och medvetandegöra kan vi aktörer i Exportcenter Väst också ge verktyg och praktisk kunskap anpassad utifrån varje företag, beskrev Max Maupoix, RISE.

Vill du veta mer?

Om ditt företag är intresserade av tillgänglig support för hållbar export och grön omställning är ni varmt välkomna att ta kontakt med våra experter inom utveckling:
RISE – Max Maupoix, Molly Rogstadius
Almi – Camilla Gonzalez