Molly Rogstadius

Molly är verksam på RISE sedan 2017 som Innovation Project Manager med fokus på små och medelstora företag. Hon coachar företag i syfte att de ska öka sina marknadsfördelar och använder olika innovationsmetoder för organisations- och produkt- och tjänsteutveckling. Molly är expert inom innovationsledning och är ditt bollplank när företagets produkter ska ut på nya marknader.

Genom nätverket Industriell Dynamik kan Molly guida dig att utveckla ditt företag. Industriell Dynamik erbjuder tjänster till små och medelstora företag inom teknisk utveckling, teknisk problemlösning, marknads- och affärsutveckling, internationalisering och stöd för att hitta finansiering för utvecklingsprojekt.