Camilla Gonzalez

Camilla Gonzalez är ny rådgivare på Almi Halland from juni 2022. Camilla har studerat ekonomi vid Högskolan i Halmstad och har även kompetens inom internationell marknadsföring och internationalisering i Sydamerika.

Alla halländska företag som vill expandera internationellt är välkomna att kontakta Camilla i frågor kring vilka finansieringslösningar som Almi kan erbjuda eller vilka stöd som finns för affärsutveckling under exportresan.