Ulf Landin

Ulf är verksam som Senior Advisor på Business Region Göteborg och har särskilt fokus på etableringar och investeringar från utlandet i Västsverige. Han har genom sin karriär en lång erfarenhet från ledningsarbete på den internationella arenan med särskilt fokus på marknadsföring, försäljning och information. Ulf har ett mycket stort nätverk av professionella kontakter samt affärspartners både i Västsverige och över hela världen.

Ulfs omfattande erfarenhet av strategisk planering och förhandling gör honom till ett väldigt bra bollplank på din exportresa.